Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

22:23, joi, 14 martie, 2013

Recunoştinţă ctitorilor sfintelor lăcaşe şi aşezăminte

PHOTO_20130314_131355

Mitropolia Moldovei este recunoscătoare ctitorilor şi binefăcătorilor, care contribuie la construcţia şi renovarea sfintelor lăcaşe şi aşezăminte din republică.

Fiecare credincios trebuie să contribuie la întreţinerea şi prosperarea vetrelor duhovniceşti, menite să adune oamenii la rugăciune. Cu greu Biserica îşi revine la splendoarea de odinioară, iar acest lucru este posibil graţie credinţei care prinde rădăcini în inima multor credincioşi.

În acest sens, Mitropolitul a invitat câţiva ctitori ai Bisericii la reşedinţa mitropolitană, înmânându-le alese distincţii eclesiale, după cum urmează – Domnul Vitalie Iurcu, director general al SA „Moldtelecom” și Domnul Alexandru Gusev, președinte al SA „Moldova-Gaz”, s-au învrednicit de una dintre cele mai mari decorații ale Bisericii Ortodoxe din Moldova – Ordinul Recunoștinței, conferit pentru merite deosebite în domeniul dezvoltării şi întăririi relaţiilor intereclesiale, pentru implicare dinamică în realizarea iniţiativelor bisericeşti şi promovarea bunului nume al Bisericii Ortodoxe din Moldova în ţară şi în străinătate. Iar domnul Vladimir Didilica, președinte al Consiliului de Administrare al SA „Moldtelecom” a fost decorat cu Ordinul „Ștefan cel Mare și Sfânt”, acordat pentru merite deosebite în dezvoltarea relațiilor interbisericești, cu organele de stat și instituțiile publice.

 Ierarhul mulţumit invitaților pentru dragostea şi râvnă față cele dumnezeieşti, dorindu-le înfrânare şi bucurii duhovniceşti prin postul în care păşim peste câteva zile.