Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 11 iunie, 2015

Reacţia Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove referitoare la organizarea concertului dedicat Zilei Rusiei

În urma vehiculărilor în presă a faptului că Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove ar fi facilitat desfășurarea concertului dedicat Zilei Rusiei în spaţiul dintre Arcul de Triumf şi Clopotnița Catedralei Mitropolitane, ţinem să menţionăm următoarele: conform Legii privind întrunirile Nr. 26 din 22.02.2008, Articolul 10. Procedura notificării

 (1) Orice persoană care intenţionează să desfăşoare o întrunire notifică în scris, printr-o declaraţie prealabilă, autoritatea administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă (n.r. Primăria municipiului Chişinău) cu cel puţin 5 zile înainte de data desfăşurării întrunirii.

În această ordine de idei, evenimentul sus-menţionat poate avea loc doar cu acordul instituției administraţiei publice-locale responsabile.