Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

18:27, marți, 28 august, 2012

PS Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni, la douăzeci de ani de slujire preoțească

Prea Sfinția Voastră, cu ocazia aniversării a douăzeci de ani de slujire preoțească, vrem să Vă urăm ani mulți, trăiți în deplină sănătate trupească și sufletească, toți închinați slujirii lui Dumnezeu.

În cele două decenii de activitate pastorală, V-ați recomandat ca un neobosit truditor în via Domnului, muncind cu dragoste și dedicație pentru propășirea Bisericii Ortodoxe din Moldova și pentru luminarea creștinilor binecredincioși.

Ca o mărturie a eforturilor pe care le-ați depus de-a lungul timpului, stau respectul și prețuirea de care vă bucurați din partea confraților slujitori și a numeroșilor credincioși ce v-au fost încredințați spre păstorire.

Ne rugăm Bunului Dumnezeu să Vă întărească și să Vă înțelepțească, pentru ca și mai departe să fiți îndrumător vrednic al poporului și sprijin de nădejde pentru Biserica lui Hristos.

Cu respect,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE