Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 6 septembrie, 2012

PS Episcop Irineu (Tafunea) de Orsk şi Gai și-a sărbătorit ziua Îngerului păzitor

Cu ocazia prăznuirii zilei Îngerului păzitor, ne îndreptăm cele mai luminoase gânduri și cele mai frumoase urări de bine către Prea Sfințitul Episcop Irineu (Tafunea) care cu cinste și deosebită dăruire își face ascultarea în Eparhia de Orsk și Gai, Rusia.

Cu ocazia acestui frumos prilej, îi urăm Prea Sfinției Sale să fie și în continuare vrednic de chemarea Sa arhierească și să fie îndrumător chibzuit numeroșilor credincioși pe care îi are sub oblăduire.

Totodată, ne manifestăm speranța că și mai departe, PS Irineu nu va uita de pământenii săi și de plaiurile natale, rugându-se Domnului pentru cei rămași acasă.

Dorindu-i multă sănătate trupească și sufletească, precum și înțelepciune spre a fi vrednic de nobila-i chemare, asigurăm pe Prea Sfinția Sa de deosebitul respect și înalta noastră prețuire.

La mulți ani!

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE