Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:53, joi, 7 iulie, 2016

Protopopul raionului Strășeni, Prot. mitr. Victor Mihalachi la 50 de ani de viață pământească

Cu ocazia celei de a 50-a aniversări din ziua nașterii, adresăm părintelui Victor Mihalachi, protopop al raionului Strășeni, sincerele noastre felicitări și urări de bine, bucurii și liniște sufletească.

În calitate de preot, V-ați recomandat ca un slujitor vrednic, iubit și apreciat atât de confrați, precum și de numeroșii credincioși pe care îi păstoriți cu înțelepciune pe calea mântuirii.

Cu cele mai luminoase gânduri, Vă urăm mulți ani sănătoși și toți binecuvântați de Dumnezeu, trăiți spre dobândirea vieții veșnice!

Fie ca Domnul să vă întărească și să vă îndrume în înțelepciunea Sa, întru mulți ani sănătoși și feriți de primejdii.

Cu arhierești binecuvântări

+VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE