Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

1:41, joi, 23 februarie, 2017

Protopopul raionului Rezina, Prot. mitr. Igor Cojocari, la 40 de ani de viață

Preacucernice Părinte Igor,

La cei 40 de ani de viaţă împliniți, Dumnezeu v-a înzestrat cu multe virtuţi pe care le puneţi în practică, în viaţa sacerdotală. Să aveţi parte de împliniri duhovniceşti, să vă dea Dumnezeu multă sănătate, bucurii şi împliniri.

Părinte Igor, ştiindu-vă un vrednic slujitor al altarului, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca şi în continuare să vă ajute şi să vă înţelepţească, pentru a călăuzi pe calea mântuirii turma încredinţată spre păstorire, ca un păstor blând şi drept.

De aceea, la acest ceas aniversar, mulțumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate în cei 4o ani de viață pământească, Îl rugăm să Vă dăruiască, Preacucerniciei Voastre și întregii familii, sănătate, putere și inspirație duhovnicească, în slujirea Bisericii Domnului Hristos.

Întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu arhierești și părintești binecuvântări,

+ VLADIMIR

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE