Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:31, duminică, 28 august, 2016

Protopopul bisericilor din raionul Ialoveni, Prot. mitr. Anatolie Stefanov, la 30 de ani de slujire preoțească

IMG_0820

Multstimate Părinte Protopop,

Cu bunăvoința lui Dumnezeu, astăzi, Preacucernicia Voastră a ajuns la frumoasa aniversare – 30 de ani de slujire la Altarul Domnului.

Luând în considerație acest binecuvântat prilej, Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine, nădăjduind să Vă vedem și mai departe la fel de dinamic în slujirea preoțească pe care cu onoare o îndepliniți deja mulți ani la rând.

Știind memorabilile realizări ale Preacucerniciei Voastre, în calitate de Preot, Protopop și fiu ascultător al Bisericii Ortodoxe din Moldova, ne rugăm Domnului în această frumoasă și importantă zi pentru Dumneavoastră, ca să Vă țină sănătos și ferit de primejdiile cele văzute și nevăzute pentru ca și în continuare să fiți model de simțire și trăire duhovnicească pentru confrații întru slujire și pentru numeroșii fii și fiice duhovnicești.

Să ne trăiți mulți ani Preacucernice Părinte Anatolie!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE