Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:39, marți, 10 iulie, 2012

Protoiereul Victor Curiş a trecut la cele veșnice

Îndurerată familie, rude şi fii duhovniceşti,

Cu profundă tristețe am aflat de trecerea la cele veșnice a unui vrednic preot al Bisericii Dreptmăritoare, Părintele Victor Curiș, care și-a dedicat viaţa pământească slujirii altarului și îndreptării credincioșilor pe calea mântuirii. Din cei optzeci şi doi de ani, patruzeci au fost în slujba Domnului.

În anii grei pentru Biserică a dus ascultarea în diverse parohii: s. Cerepcău, Floreşti, s. Lozova, Străşeni, s. Văsieni, Ialoveni, apoi la Biserica „Tuturor Sfinților” din cadrul Cimitirului Central al capitalei.

A păstorit numeroase suflete și s-a rugat pentru odihna celor adormiți întru Domnul.

Acum, el însuși mutându-se în lumea celor drepți, este pomenit cu deosebită pietate de fiii și fiicele sale duhovnicești și de confrații slujitori, rugăciuni cărora ne alăturăm și noi, cerând cu smerenie Bunului Dumnezeu să ierte și să odihnească pe vrednicul său rob după fapta și viața pe care a dus-o.

Să luăm exemplul vrednicului slujitor al lui Hristos și să ne rugăm cu toţii întru nădejdea Învierii.

Cu tristețe,

+ Vadimir, Mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove

Protoiereul Mitrofor Victor Curiş s-a născut la 14 martie 1930 în s. Mihăileni, r. Râşcani. În anul 1963 absolveşte şcoala medie şi îşi continuă studiile la Seminarul Teologic din Moscova. La 14 aprilie 1972 este hirotonit în treapta de diacon, iar în cea de preot la 1 martie 1976. Până la hirotonie este ascultător şi dascăl la Mănăstirea Dobruşa, apoi dascăl în parohiile Temeleuţi, r. Camenca, Zguriţa, r. Drochia, şi în or. Soroca.

În calitate de slujitor a dus ascultarea în mai multe biserici din cuprinsul eparhiei, iar din anul 1996 activează în calitate de cleric la Biserica „Tuturor Sfinţilor” din capitală.

Slujba Prohodului va fi oficiată, joi, 12 iulie, începând cu ora 9.00,
la Biserica „Tuturor Sfinţilor” din capitală.