Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 25 iunie, 2012

Protoiereul Vasile Aparatu, paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, s. Mihalaşa, r. Teleneşti

Protoiereul Vasile Aparatu, paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului”, s. Mihalaşa, r. Teleneşti

Cu prilejul aniversării zilei de naștere, 53 ani de viață și 23 ani de preoție, Vă dorim multă sănătate, bucurii și liniște sufletească. Fie ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze toate eforturile pe care le depuneți spre zidirea lăuntrică a turmei încredinţate.

Vă dorim înțelepciune și dragoste, care v-ar ajuta să păstoriți și să îndrumați duhovnicește credincioşii.

Vă urăm mulți ani, iar lumina lui Hristos să Vă fie călăuză în toate clipe vieții.

Cu profund respect,

enoriaşii din satul Mihalaşa,

r. Teleneşti