Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:45, miercuri, 4 aprilie, 2012

Protoiereul Pavel Gorea – 50 de ani de la naştere

Suntem în așteptarea lumi-natei sărbători a Învierii Domnului. În aceste clipe ale așteptării, noi, enoriaşii satului Hăsnăşenii Mari, r. Drochia, venim cu un mesaj de felicitare pentru parohul Bisericii “Naşterea Maicii Domnului” din localitate, Protoiereul Pavel GOREA.

Acest slujitor a fost şi este alături de noi, locuitorii satului, cu gând curat de ajutorare pentru cel oropsit, cu răbdare pentru cel răzvrătit şi cu mare dragoste față de toți enoriaşii.
În acești ani părintele a mobilizat oamenii din sat spre a ridica din ruine lăcaşul Domnului. Spre cer se ridică cupola bisericii, iar uşile sunt larg deschise pentru cei care vin să-și spele păcatele.
Din îndemnul şi povaţa sfinției sale au pornit pe aceeaşi cale, a preoţiei, patru tineri din localitate şi alţi doi din oraşul Bălţi. În semn de recunoştinţă pentru activitatea spre binele Bisericii şi jubileului de 50 de ani de la naştere Vă aducem cele mai calde urări. Lumina Sfântă să Vă călăuzească paşii, să Vă aducă sănătate, fericire, putere şi belşug, seninătate şi nesecată dragoste.

Din numele sătenilor Eugenia ȘAGANOVSCHI, directorul gimnaziului Hăsnăşenii Mari.