Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 12 iulie, 2013

Protoiereul Pavel Dragan felicitat cu prilejul aniversării zilei nașterii și serbării ocrotitorului ceresc

Protoiereului Pavel Dragan, parohul bisericii “Sf. Arh. Mihail și Gavriil”din Chircăiești, Căușeni, cu prilejul aniversării zilei nașterii și serbării ocrotitorului ceresc.

   Pentru Chircăieșteni ziua de 12 iulie încununează două sărbători – a Sfinților Apostoli Petru și Pavel și ziua patronului ceresc – a cucernicului protoiereu Pavel.

   Așa a vrut Bunul Dumnezeu să vină la Chircăiești într-o zi binecuvântată de toamnă a anului 1999, tanarul si eruditul slujitor, originar din satul Opaci, Căușeni, care a pus începutul unei perioade de revenire a sătenilor la singura și dreapta credință.

   În acești 14 ani de păstorie a reușit dintr-un mic lăcaș să consolideze un stâlp trainic al dreptei credințe, unde dragostea de Domnul găsește împlinire. Mărturisirile acestei credințe sunt prezența la slujbe a creștinilor de toate vârstele.

Cu bunătate și blândețe cum rar întâlnești, cu vorba caldă, liniștită, plină de har și înțelepciune părintele Pavel ne învață tainele Sfintei Scripturi și dulceața Sfintei rugăciuni, ne propovăduiește cuvintele Sfinților Părinți, ne binecuvântează duhovnicește cu cuvântul, având marele dar și har de a se face înțeles de toți, de la mic la mare. Ne îndeamnă să facem bine, să ne rugăm profund, să iertăm, să milostivim pe cei săraci.

   În prezent demarează renovarea sfântului lăcaș. Se preconizează schimbarea acoprerișului, reparația în exterior, pavarea curții ș.a. Pentru a fi derulate aceste lucrări contribuie cu donații întreaga localitate.

   Și acum ferm putem spune ca protoiereul Pavel este o făcile aprinsă în biserica noastră și că viitorul chircăieștenilor nu poate fi altul, decât dreapta și adevărata credință.

Familia­­­­ Buralcu și Cernei

Cu alese felicitări și gânduri de bine, vine și protopopiatul circumscripției Căușeni, dorindu-i mulți ani, în slujba Celui de Sus.