Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:46, joi, 6 octombrie, 2016

Protoiereul Mitrofor Vasile Țăruș la 60 de ani de viață pământească

281

Preacucernice părinte,

Calendarul vieții Sfinției Voastre indică un frumos popas aniversar, prilej pentru a Vă adresa sincere și cordiale urări de bine, cu ocazia împlinirii celor 60 de ani de viață pământească.

Pe parcursul slujirii sacerdotale V-ați recomandat drept un vrednic slujitor al Domnului, atât în vremurile de restriște, cât și astăzi, când îndepliniți onorabila ascultare de Duhovnic al preoților din Protopopiatul Soroca.

Fie ca Dumnezeu, în atotputernicia și bunătatea Sa, să vă țină încă mulți ani fericiți spre slujirea Bisericii Lui și spre îndrumarea poporului binecredincios pe calea mântuirii.

Noi vă mulțumim pentru bunătatea și dragostea Sfinției Voastre pe care o aveți pentru credincioși și nădăjduim că și mai departe veți sluji cu osârdie Împăratului Ceresc și oamenilor, – drept, mărinimos, cu evlavie, pentru ca toți împreună să ne bucurăm întru Domnul și să dobândim mântuirea.

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE