Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:42, miercuri, 16 ianuarie, 2013

Protodiaconul Ioan Braşoveanu îşi sărbătoreşte ziua de naştere

IMG_1571

Mult stimate părinte Protodiacon, cu ocazia aniversării celor 33  de ani din ziua naşterii, Vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine, dorindu-Vă sănătate, împliniri şi deosebite realizări în nobila şi atât de necesara activitate a Dumneavoastră.

În răstimpul în care V-aţi dedicat slujirii altarului, am reuşit să ne convingem de sinceritatea, smerenia şi dragostea pe care o aveţi pentru Sfânta Biserică. Astfel ne rugăm ca şi în continuare, mulţi ani înainte, Domnul să Vă întărească şi să Vă îndrume pe calea pe care aţi ales-o.

Să ne trăiţi întru mulţi ani!

Cu alese gânduri,
Colaboratorii Direcţiei Mitropolitane