Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

duminică, 1 decembrie, 2013

Prot. Serghei Lupan la trei decenii de viaţă pământească

IMG_9263

 

În ziua în care Preamilostivul Dumnezeu v-a învrednicit să ajungeţi cu bine la cea de a treizecea aniversare din ziua naşterii, Vă aducem sincerele noastre felicitări, urându-Vă ca şi în continuare, încă mulţi ani înainte să păstoriţi cu aceiaşi blândeţe şi înţelepciune turma ce V-a fost încredinţată pentru a o îndrepta pe calea mântuirii.

În zi de aleasă sărbătoare ne mai rugăm Atotţiitorului să Vă ferească de toată ispita acestei vieţi învolburate şi să Vă dăruiască cu binecuvântările Sale întru propăşirea Bisericii Dreptmăritoare.

Asigurându-Vă de respectul şi aleasa preţuire pe care vi le purtăm, Vă spunem

LA MULŢI ANI!

Cu dragoste întru Hristos,
Un grup de confraţi slujitori şi enoriaşii bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din s. Sircova, r. Rezina