Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:00, duminică, 21 mai, 2017

Prot. Mitr. Vitalie Pînzaru, la 27 de ani de slujire preoţească

În ziua prăznuirii Sfântului Apostol Ioan Teologul, preacucernicul părinte Protoiereu Mitrofor Vitalie Pînzaru, reprezentant al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove pe lângă Patriarhia Moscovei şi a Întregii Rusii, aniversează 27 de ani de slujire la Sfântul Altar.

Cu acest prilej, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova i-a transmis un mesaj de felicitare.

Preacucernice părinte Vitalie,

Cu prilejul împlinirii a 27 de ani de frumoasă și rodnică slujire la Altarul Domnului, Vă adresăm alese felicitări dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în rodnica lucrare pastorală și misionară, pe care o desfășurați spre slava Preasfintei Treimi și binele Bisericii.

Hristos-Domnul, „Păstorul și Păzitorul sufletelor noastre’ (I Petru 2, 25), să vă dăruiască tăria și bucuria păstrării dreptei credințe, a comuniunii frățești și a lucrării misionare!

Cu arhierești binecuvântări

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTRTEGII MOLDOVE