Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

7:45, duminică, 10 martie, 2013

Prot. Mitr. Victor Pleșca, Președintele Comisiei Sinodale pentru Probleme Sociale și Morale, la popas aniversar

Gratiesti

În zi de aleasă sărbătoare Vă aducem sincerele noastre urări de bine și sănătate, nădăjduind că și în continuare, cu aceiași râvnă și bună credință Vă veți duce ascultarea încredințată spre proslăvirea lui Hristos și buna îndreptare a a binecredincioșilor creștini.

Fie ca Dreptul și Atotțiitorul Judecător să Vă îndrepte gândul și fapta, sporindu-Vă râvna și înțelepciunea pentru a Vă îndeplini cu demnitate dificila dar atât de importanta misiune pe care o aveți în cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova.

Asigurându-Vă de deosebitul nostru respect și profunda prețuire, Vă urăm LA MULȚI ANI!

Cu dragoste întru Hristos,
Direcția Mitropolitană