Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

0:53, joi, 5 septembrie, 2013

Protoiereul Mitrofor Veniamin Onu la patruzeci de ani de viață

IMG_00901

Prea Cucernicia Voastră,

Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu pace şi în deplină sănătate la cea de a patruzecea aniversare din ziua naşterii.

Cu ocazia acestui frumos eveniment, Vă urăm o viaţă îndelungată, binecuvântată şi trăită întru credinţă desăvârşită şi veselie duhovnicească.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit până acum au fost întru totul închinaţi Altarului Domnului – prin multă muncă, osteneală, nădejde şi dragoste faţă de semeni aţi reuşit numeroase realizări, atât în domeniul edificării a câtorva parohii exemplare precum și a multor activități social-filantropice.

Hotărârea şi bunele intenţii ale Prea Cucerniciei Voastre ne fac să credem că şi în continuare Veţi munci cu aceiaşi râvnă pentru binele şi mărirea Bisericii Drept-măritoare, lucru pentru care ne şi rugăm Mântuitorului, ca să Vă întărească şi să Vă înţelepţească pentru a plini  lucrarea cea bineplăcută.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani!

 

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE