Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:08, miercuri, 14 iunie, 2017

Prot. mitr. Valeriu Potoroacă, Președintele Judecății Bisericești, la ceas aniversar

La data de 1/14 iunie 2017, când Biserica Ortodoxă cinstește „Preaslăvirea Sf. Ioan de la Kronștadt”, Prot. mitr. Valeriu Potoroacă, Președintele Judecății Bisericești își aniversează ziua de naștere și  25 de ani de slujire clericală.

Cu această ocazie, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova  i-a adresat părintelui Valeriu un mesaj de felicitare.

Preacucernice Părinte Valeriu,

Cu multă osteneală şi zel misionar ați desfășurat o bogată activitate pastoral-liturgică şi social-misionară, slujind vreme de un sfert de veac, „cu timp şi fără timp” Biserica lui Hristos, în mijlocul credincioșilor încredințați spre păstorire.

În zi de frumos popas aniversar, Vă aducem sincerele noastre felicitări, însoțite de cordiale urări de bine, urându-Vă să aveți parte și de acum înainte de ani sănătoși, toți închinați muncii pe ogorul Domnului și îndrumării credincioșilor spre căpătarea vieții veșnice.

Fie ca și mai departe să Vă caracterizeze aceiași chibzuință, înțelepciune, onestitate și dragoste de cele sfinte, iar exemplul dat de Preacucernicia Voastră, să fie demn de urmat atât de confrații slujitori, precum și de numeroșii fii și fiice duhovnicești.

Rugându-ne Mântuitorului să Vă ocrotească şi să Vă întărească, Vă urăm un sincer La Mulţi Ani!

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI A ÎNTREGII MOLDOVE