Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:51, vineri, 10 iulie, 2015

Prot. Mitr. Pavel Borşevschi la popas aniversar

Precucernice Părinte Pavel,

În zi de frumos şi emblematic popas aniversar, Vă aducem sincere felicitări şi urări de bine cu ocazia zilei de naştere.

Râvna şi dragostea creştinească a Sfinţiei Voastre pentru aproape V-au făcut cunoscut şi iubit atât printre confraţii slujitori, precum şi printre numeroşii fii şi fiice duhovniceşti pe care cu înţelepciune îi îndrumaţi pe calea mântuirii.

Cu prilejul celebrării de astăzi, Vă urăm să continuaţi toate lucrările începute spre slava lui Dumnezeu şi spre ajutorarea aproapelui, pentru ca activitatea Preacucerniciei Voastre să fie şi în continuare un exemplu demn de urmat.

Îndreptându-ne ruga către Bunul Dumnezeu şi Sfinţii Săi Apostoli, nădăjduim că misiunea pastorală a Sfinţiei Voastre va da roade mulţi ani înainte, în deplină sănătate trupească şi sufletească, ferit de rele şi ispite.

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE