Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 20 septembrie, 2012

Prot. Mitr. Octavian Cocu la 50 de ani de viață pământească

Cu ocazia celei de a 50-a aniversări din ziua nașterii și a 25-a aniversare de la hirotonire în treapta preoțească, adresăm părintelui Octavian Cocu, paroh al bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail” din s. Susleni, r. Orhei, sincerele noastre felicitări și urări de bine, nădăjduind că și în continuare Sfinția Sa ne va fi îndrumător blând și înțelept, așa cum am reușit să îl cunoaștem încă de la început.

Îndreptându-ne cele mai luminoase gânduri către părintele Octavian, îi urăm mulți ani sănătoși și toți binecuvântați de Dumnezeu, trăiți spre dobândirea vieții veșnice!

Cu respect,

Enoriașii bisericii “Minunea Sf. Arh. Mihail”