Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:40, duminică, 6 octombrie, 2013

Prot. Mitr. Nicolae Craveț, Protopop de Soroca, felicitat cu ocazia zilei de naștere

Preacucernice Părinte Protopop,

Cu alese sentimente de prețuire Vă adresăm felicitările noastre cu ocazia aniversării a 33 de ani de viață pământească și zece ani de slujire în calitate de blagocin de Soroca, urându-Vă ani mulți și fericiți, trăiți cu înțelepciune izvorâtă din frica de Dumnezeu.

Cunoscându-Vă dragostea cu care munciți pentru binele Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, îndeplinindu-Vă cu cinste ascultarea de protopop al Sorocii, dar și zelul cu care participați la numeroase activități socio-misionare ale Mitropoliei Moldovei, Vă acordăm în semn de recunoștință Ordinul „Meritul Bisericesc” gr. II, sperând că și în continuare activitatea pastorală a Preacucerniciei Voastre va cunoaște realizări tot mai mari și mai bineplăcute, demne de urmat. 

Fie ca Domnul Hristos să Vă întărească și să Vă îndrume pe anevoioasa cale a mântuirii. Să ne trăiți mulți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE