Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:51, marți, 7 noiembrie, 2017

Prot. mitr. Nicolae Ciobanu, președinte al Sectorului Sinodal Activităţi Culturale, la 20 ani de slujire la Altarul Domnului

Preacucernice Părinte Nicolae,

Cu ajutorul lui Dumnezeu aţi ajuns la a 20-a aniversare de când aţi fost hirotonit în treapta sacerdotală.

De-a lungul anilor aţi urmat slujirii la care aţi fost chemat cu deosebită înţelepciune şi smerenie, lucru pentru care sunteţi apreciat şi stimat, atât în rândul confraţilor slujitori, precum şi a numeroşilor credincioşi pe care îi călăuziţi spre mântuire.

Totodată, duceţi o activitate deosebit de rodnică în calitate de președinte al Sectorului Sinodal Activităţi Culturale, implicându-vă activ în activităţi menite să educe spiritul şi să valorifice bogatul tezaur cultural al poporului nostru.

Prin aceste calități ați câștigat respectul confraților slujitori și al enoriașilor, cărora ne alăturăm și noi, rugându-ne Bunului Dumnezeu să Vă înzestreze și în continuare cu credinţă nestrămutată, răbdare și voință pentru a lucra mai departe cu dragoste, înțelepciune și cumpătare la Via Domnului.

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE