Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:53, vineri, 5 aprilie, 2013

Prot. Mitr. Nicolae Ciobanu, Consilier Cultural al Mitropoliei Moldovei, la 15 ani de preoţie

Nicolae-Ciobanu

Mult stimate Părinte Nicolae,

Cu ajutorul lui Dumnezeu aţi ajuns la a 15-a aniversare de când aţi fost hirotonit în treapta preoţească. De-a lungul anilor aţi urmat slujirii la care aţi fost chemat cu deosebită înţelepciune şi smerenie, lucru pentru care sunteţi apreciat şi stimat atât în rândul confraţilor slujitori, precum şi a numeroşilor credincioşi pe care îi călăuziţi spre mântuire.

Totodată duceţi o activitate deosebit de rodnică în calitate de Consilier Cultural al Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove, implicându-vă activ în activităţi menite să educe spiritul şi să valorifice bogatul tezaur cultural al poporului nostru.

Fie ca şi de acum înainte Domnul să vă dăruiască cu înţelepciune şi putere pentru a sluji încă mulţi ani feriţi de primejdii la Altarul Său.

Cu aleasă preţuire,

+ VLADIMIR,
MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE