Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

6:24, miercuri, 7 iunie, 2017

Prot. mitr. Ioan Baltag la ceas aniversar

Miercuri, 7 iunie, Prot. mitr. Ioan Baltag, parohul bisericii în memoria Deportaţilor cu hramul Duminica Tuturor Sfinţilor, din cart. Botanica, mun. Chişinău îşi aniversează ziua de naștere. La acest moment de sărbătoare, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Vladimir, Întâistătător al Bisericii Ortodoxe din Moldova  i-a adresat părintelui Ioan un mesaj de felicitare.

Preacucernice părinte Ioan,

Vă adresăm alese felicitări pentru aniversarea zilei de naștere dimpreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în lucrarea de păstorire a credincioșilor.

Știindu-Vă slujitor tânăr și energic, ne rugăm Bunului Dumnezeu, ca sfintele bucurii tainice ale lucrării pentru Dumnezeu şi pentru oameni, împlinite în slujirea pastoral-misionară pe care o arătaţi, să se pogoare în sufletul şi viaţa Preacucerniciei Voastre, dăruindu-Vă roade alese şi binecuvântate!

Fie ca Dăruitorul cel sfânt al vieții şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască în continuare aceeaşi dragoste şi aceeaşi râvnă sfântă pentru Biserică şi Neam, întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu arhierești binecuvântări,

 † VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE