Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:14, marți, 6 mai, 2014

Prot. Mitr. Gheorghe Topală – un sfert de veac la Altarul Domnului

Cu ocazia aniversării a 25 de ani de slujire preoţească a Protoiereului Mitrofor Gheorghe Topală, paroh al bisericii Acoperământul Maicii Domnului din s. Mitoc, r. Orhei, îi adresăm cele mai sincere urări de bine cu această emblematică ocazie.

În acest răstimp, Părintele Gheorghe s-a recomandat ca un păstor smerit şi blând, care, fără precupeţirea puterilor, s-a dedicat trup şi suflet Sfintei Biserici a lui Hristos, îndrumând părinteşte atâţia şi atâţia fii şi fiice duhovniceşti pe calea credinţei întru Adevăr.

În zi de sărbătoare, ne rugăm Sfântului Mare Mucenic Gheorghe să mijlocească în faţa Tatălui Ceresc pentru a-l binecuvânta pe vrednicul Său rob spre o viaţă îndelungată, presărată cu fapte înfloritoare, pentru propăşirea turmei încredinţate spre păstorire.

HRISTOS A ÎNVIAT!

 

Cu respect şi dragoste creştinească,

Arhimandrit Siluan (Şalaru), Protopop de Orhei

şi confraţii slujitori din circumscripţie