Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

15:58, luni, 12 mai, 2014

Prot. Mitr. Alexei Efodiev a trecut la cele veşnice

Cu profund regret am aflat de trecerea la cele veşnice la 7 mai a.c., a unui cinstit şi râvnitor slujitor la Altarul Domnului – Părintele Protoiereu Mitrofor Alexei Efodiev, care a lăsat în urma sa întristaţi confraţi şi fii şi fiice duhovniceşti care îi vor simţi de acum înainte lispa îndrumării înţelepte.

Sfinţia Sa a dus crucea preoţiei mai bine de cincizeci de ani, răstimp în care, cu smerenie şi dragoste a păstorit mai multe parohii unde a fost iubit şi apreciat pentru simpleţe, sinceritate şi iscusinţă duhovnicească, iar în ultimii paisprezece ani, Prot. Mitr. Alexei Efodiev, cu aceiaşi destoinicie a păstorit enoriaşii din s. Copanca, r. Căuşeni.

La fel de luminoasă va rămâne în amintirea tuturor celor care l-au cunoscut şi slujirea vrednicului de pomenire preot,  dimpreună cu părintele Protopop de Căuşeni, Prot. Mitr. Victor Velciug, în timpul căreia şi-a manifestat din plin dedicaţia pentru slujirea fierbine a Bisericii lui Hristos.

În zi de grea pierdere, ne rugăm Bunului şi Dreptului Dumnezeu să-L odihnească pe credinciosul Său slujitor împreună cu drepţii, iar pe noi, cei rămaşi în volbura vieţii pământeşti, să ne întărească şi să ne lumineze pentru a putea urma exemplul Părintelui Alexei.

HRISTOS A ÎNVIAT!

Slujitorii Protopopiatului Căuşeni
şi enoriaşii parohiei Copanca