Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 23 decembrie, 2014

Prot. Lect. Conf. Dr. Andrei Oistric la 40 de ani de viaţă

Mult stimate părinte Andrei, ne adresăm către dvs în aceast prag de jubileu a celor 40 de ani, cu cele mai frumoase şi curate gînduri dorindu-vă deplină sănătate trupească şi sufletească, înţelepciune de la bunul Dumnezeu ca să ne păstoriţi şi în continuare tot cu aceeaşi rîvnă duhovnicească pe care o purtaţi pentru toţi binecredincioşii.

În acest moment solemn de sărbătoare, suntem deosebit de onoraţi să Vă adresăm, cele mai calde urări de sănătate, viaţă îndelungată, putere de muncă şi noi împliniri în această aleasă şi înaltă demnitate bisericească.

Cu prilejul acestei, cu adevărat frumoase aniversări, Noi colectivul profesoral al Academiei de Teologie Ortodoxă din Moldova, rugăm pe Hristos-Domnul, Dăruitorul Cel Sfânt al vieţii şi al tuturor binefacerilor, să Vă dăruiască ajutorul Său sfînt şi noi împliniri în nobila activitate pe care o desfăşuraţi în slujba creştinilor dreptslăvitori.

 Considerîndu-vă un reper al slujirii şi demnităţii, Vă asigurăm de întreaga preţuire şi de tot sprijinul nostru în demersurile slujirii lui Hristos şi activităţii dumnevoastre.

Sunteţi un exemplu viu în care harul divin vine în completarea unei personalităţi puternice, a unui om bun, al unui bărbat hotărît să-şi ducă la bună îndeplinire misiunea pe care şi-a asumat-o.

Fie ca  Bunul Dumnezeu să Vă călăuzească paşii în continuare ca să ne păstoriţi, pe noi, toţi creştinii ortodocşii, mulţi ani, să apărăm şi să cultivăm împreună valorile spirituale izvorîte din Evanghelia iubirii lui Hristos pentru întreaga lume creştină.

Hristos-Domnul, Păstorul şi Păzitorul sufletelor noastre, să Vă dăruiască tăria şi bucuria păstrării dreptei credinţe, a comuniunii frăţeşti şi a lucrării misionare!

De asemenea sărbătorind dumnevoastră acest frumos jubileu în preajma Sfintelor sărbători de iarnă, vă dorim ca pruncul născut în peştera Betleemului să vă aducă multe bucurii duhovniceşti, sănătate şi realizări frumoase.

Din partea familiei, a Doamnei preotese, a copiiilor, vă doresc ca pacea şi liniştea să domnească în sufletul dumnevoastră, să ne fiţi şi în continuare un exemplu de soţ iubitor, tată milostiv, prieten adevărat şi preot evlavios cum v-am ştiut pînă acum.