Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:57, miercuri, 18 iulie, 2012

Prot. Ioan Grigoraş, la 3 decenii de slujire Domnului

Părintele Ioan Grigoraş, un vrednic păstor de suflete, a ajuns la binecuvântatul jubileu de 30 de ani de slujire la altarul Domnului, răstimp în care a îndreptat atâtea şi atâtea suflete pe calea mântuirii.

Cu acest prilej, urăm şi în continuare Sfinţiei Sale să rămână acelaşi om smerit, înţelept şi demn pe care am reuşit să-l cunoaştem. Ne mai rugăm Bunului Dumnezeu să-l ţină pe părintele Ioan încă mulţi ani sănătoşi, feriţi de ispite şi primejdii, pentru a servi şi mai departe ca exemplu pentru numeroşii slujitori şi credincioşi care îl cunosc şi îl preţuiesc. Mulţi ani trăiască!

Cu respect şi dragoste frăţească,
un grup de clerici din Circumscripţia Drochia