Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 9 iulie, 2013

Profesori şi studenţi ai USM au participat la conferinţa „Slujire creştină, între cuvânt şi faptă” din România

IMG_0256

În perioada 3-5 iulie a. c. profesori şi masteranzi ai Universităţii de Stat din Moldova au participat la conferinţa „Slujire creştină, între cuvânt şi faptă: provocări contemporane”. Aceasta s-a desfăşurat la mănăstirea Brâncoveanu din localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov, România.

Astfel, 15 studenţi ai masteratului „Studii filologice şi spiritualitate creştină” împreună cu trei profesori au răspuns invitaţiei organizatorilor de la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” de a participa la prima conferinţă internaţională dedicată învăţământului teologic în cadrul Universităţilor de Stat din Chişinău şi „Lucian Blaga” din Sibiu.

„În urma colaborării stabilite între Facultatea de Litere a Universităţii de Stat din Moldova şi Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” din Sibiu s-a convenit organizarea unei conferinţe studenţeşti cu participarea nemijlocită a masteranzilor în vederea unui schimb de experienţă, dat fiind faptul că în cadrul Facultăţii de Litere anul de studii 2012-2013 a presupus, în premieră, un program de master specializat în spiritualitate creştină. Drept rezultat, profesorii şi masteranzii de la Chişinău au mers la Sibiu, unde au împărtăşit experienţa din acest an, totodată familiarizându-se cu ceea ce oferă Facultatea de Teologie şi cum se îmbină în învăţământul teologic românesc teologia cu alte discipline.” a explicat preotul Octavian Moşin, profesor în cadrul masteratului.

Conferinţa a fost precedată de o vizită a facultăţii „Andrei Şaguna”, cea mai veche facultate de teologie din România. „Această facultate este deloc străină basarabenilor, deoarece aici, în ultimile două decenii, mulţi studenţi basarabeni şi-au făcut studiile, fiind susţinuţi şi încurajaţi de către regretatul mitropolit Antonie Plămădeală, pământeanul nostru. Suntem în jur de 10 doctoranzi din Republica Moldova care şi-au făcut studiile teologice la Sibiu, iar marea majoritate din absolvenţi se întorc acasă deja în calitate de cadre didactice.” a adăugat părintele Moşin. După vizitarea capelei şi a muzeului facultăţii, precum şi un dialog cu cadrele didactice, a urmat o excursie în centrul istoric al Sibiului, iar în seara aceleaşi zile grupul de studenţi şi profesori s-a deplasat spre mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” din Sâmbăta de Sus, ctitorie a Sfântului Constantin Brâncoveanu.

 În deschiderea conferinţei părintele decan al Facultăţii de Teologie „Andrei Şaguna”, prof. univ. dr. Pavel Aurel, a transmis mesajul de bun venit participanţilor, iar în continuarea acestuia a fost citită şi adresarea decanului Facultăţii de Litere a USM, dna Claudia Cemârtan. Conferinţa a continuat cu prezentarea referatelor pregătite de profesori şi studenţi. Alexandra Gherasim, profesoară în cadrul Universităţii de Stat din Chişinău, a vorbit despre programele de master pentru contingentul bisericesc şi, în mod particular, despre masteratul „Studii filologice şi spiritualite creştină”. Preotul Octavian Moşin şi-a prezentat referatul cu titlul „Pledoarie pentru revenirea învăţământului teologic în mediul universitar din RM”, totodată explicând provocările cu care se confruntă, în general, studiul religiei în Republica Moldova. Preotul Vasile Bârzu, reprezentant al facultăţii de teologie a universităţii sibiene, a vorbit celor prezenţi despre conceptul de „youth ministry” şi importanţa implicării tinerilor în Biserică în afara spaţiului universitar. Dr. Ciprian Toroczkai, lector universitar în cadrul facultăţii „Andrei Şaguna”, a prezentat un referat intitulat „Cercetarea teologică – slujirea lui Dumnezeu prin cuvânt?”, prezentare care a pledat pentru oferirea unor studii de calitate în domeniul învăţământului teologic. Acestea, dar şi referatele celorlalţi participanţi, au provocat discuţii pe subiecte actuale în Biserica de pe ambele maluri ale Prutului. Lucrările conferinţei s-au încheiat cu determinarea celor două facultăţi de a stabili o colaborare între Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu şi Universitatea de Stat din Chişinău, de pe urma căreia să poată beneficia, în mod special, studenţii teologi.

După conferinţă participanţii au vizitat muzeul mănăstirii Brâncoveanu, care deţine o bogată colecţie de icoane pictate pe sticlă, precum şi manuscrise şi cărţi cu o vechime de câteva secole, şi chilia părintelui Teofil Părăian, unul din marii duhovnici români, care a trecut la Domnul în anul 2009.

În final, participanţii din Chişinău şi-au exprimat mulţumirea organizatorilor de la facultatea „Andrei Şaguna” din Sibiu pentru experienţa acumulată pe parcursul celor trei zile petrecute la Sâmbăta de Sus, pe care urmează să o împărtăşească colegilor din mediul academic şi teologic din Moldova.