Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:19, luni, 8 octombrie, 2012

Prima Şcoală de Cântare bizantină din Albania

În ziua de 1 octombrie 2012, de sărbătoarea Sfântului Ioan Cucuzel, au început cursurile Primei Şcoli de Cântare Bizantină a Bisericii Ortodoxe Autocefale a Albaniei.

Sfântul Ioan Cucuzel s-a născut în Dyrrachium, Durrës de astăzi din Albania, şi este unul dintre cei mai mari cântăreţi ai ortodoxiei şi imnograf de mare progunzime dogmatică şi doxologică. Arhiepiscopul Anastasie de Tirana şi primatul Bisericii Ortodoxe Albaneze a binecuvântat Şcoala de Cântare Bizantină în ziua de 2 octombrie. Este prima şcoală de muzică bisericească ortodoxă din Albania şi va preda elementele fundamentale ale muzicii psaltice bizantine. La cursurile şcolii sunt înscrişi în prezent 13 studenţi din diferite oraşe sau sate ale Albaniei, cu vârste între 18 şi 45 de ani.

www.doxologia.ro