Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:07, marți, 9 octombrie, 2018

Preotul misionar Serghei Popescu aniversează 20 de ani de preoție

Preacucernice Părinte Serghei,

     În ziua în care Preamilostivul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu bine la frumoasa aniversare de 20 de ani de preoție, permiteți-ne să Vă exprimăm sincerele noastre felicitări, urându-Vă mulți ani înainte de păstorire rodnică în ogorul Domnului, manifestând aceiași blândeţe şi înţelepciune pentru conaționalii noștri stabiliți la muncă în Italia, ce V-au fost încredinţați să-i conduceți pe calea desăvârșirii.

    Cunoscându-Vă drept un slujitor energic și cu caracter, ne-am convins de dăruirea Dumneavoastră pentru propășirea Sfintei noastre Biserici Ortodoxe, în calitate de paroh al comunităților ortodoxe moldovenești „Sf. Împărați Constantin și Elena” din or. Imola și „Sfintele Femei Mironosițe” din or. Parma, Italia.

    În zi de frumoasă aniversare, dar și cu prilejul celebrării recente a Sfântului Dvs ocrotitor, Marele Cuvios Serghie de Radonej, Îl rugăm pe Dumnezeu să Vă ferească de toată ispita acestei vieţi învolburate şi să Vă dăruiască viață îndelungată și cât mai multe realizări bineplăcute pentru binele și mărirea Sfintei noastre Ortodoxii, mulțumindu-Vă pentru toată truda pe care o depuneți pentru luminarea și îndrumarea poporului nostru bine-credincios aflat la muncă în afara granițelor țării.

La mulți și fericiți ani!

Cu arhierești binecuvântări,

† VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE