Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

14:33, sâmbătă, 24 noiembrie, 2012

Preotul Marin Cij: „Vindecându-ne trupeşte să ne însănătoşim şi sufleteşte”

Zeci de capele au fost deschise în preajma instituţiilor medicale din republică. Spitalul clinic municipal are o deosebită bisericuţă, foarte activă, cu hramul în cinstea Sfinţilor Arhangheli.

An de an aici este serbat hramul instituţiei cu deosebit fast. De praznicul din acest an s-a săvârşit Sf. Liturghie, după care a urmat un Te Deum de sănătate, la care au participat medicii şi pacienţii spitalului. Cu acest prilej a fost adusă spre închinare o icoană cu chipul Maicii Domnului „Pantanasa”, iar din partea colectivului spitalului şi a enoriaşilor capela a primit în dar câteva veşminte preoţeşti.

Colaboratorii sunt foarte mulţumiţi de tânărul şi energicul părinte Marin Cij, care dimpreună cu câţiva slujitori deservesc spiritual acest spital municipal.

„Oamenii au nevoie de susţinere tocmai în astfel de instituţii precum sunt spitalele. Vindecându-ne trupeşte să ne însănătoşim şi sufleteşte, aceasta-i deviza noastră” – a menţionat părintele Marin.