Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:17, duminică, 15 iulie, 2012

Slujitorii Catedralei Mitropolitane au săvârșit un Te-Deum la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt

În ziua prăznuirii Binecredinciosului Voievod Ștfan cel Mare și Sfânt, slujitorii Catedralei „Nașterea Domnului”, în frunte cu Prot. Mitr. Vadim Cheibaș, au săvârșit un Te-Deum la monumentul voievodului, din centrul capitalei.

Cu acest prilej, preoții dimpreună cu numeroșii credincioși au intonat imne și cântări bisericești, cinstind astfel pe marele înaintaș.

În continuare, părintele Vadim a felicitat pe toți cei prezenți cu ocazia frumoasei sărbători, urându-le să se bucure de mijlocirea Sfântului Ștefan cel Mare în fața lui Dumnezeu și să ia aminte la exemplul său jertfelnic pentru propășirea credinței și a neamului. Mai târziu Sfinția Sa a dat citire cuvântului Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Vladimir prilejuit de evenimentul de astăzi, în care se menționează:

Cuvânt la praznicul Binecredinciosului Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt

Iubiţi întru Hristos fraţi şi surori, astăzi îi dăm cinstirea cuvenită unui sfânt al Bisericii şi unui fiu al neamului – Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt, a cărui fapte pline de eroism, dar mai ales dragostea pentru cele sfinte şi pentru popor, au ajuns neştirbite până la noi, din negura timpurilor.

Ştefan a urcat pe tronul Moldovei şi a cârmuit ţara în vreme de restrişte şi de tulburare, când duşmanii izbeau în graniţile ţării şi din Răsărit şi din Apus. Rămas fără de vreun sprijin din afară, marelui voievod i-a revenit misiunea, sau mai bine zis chemarea, de a sta strajă creştinătăţii de unul singur. Dar singur era oare? Atunci când avea de partea sa pe Hristos şi pe ţăranul încercat, gata oricând să schimbe plugul pe sabie.

Astfel, aproape jumătate de veac, Ştefan cel Mare a dat lecţii de credinţă şi de neînfricare Europei şi Asiei, având crucea înălţată spre cer şi paloşul scos din teacă. Fiind un cârmuitor înţelept şi un conducător de oşti strălucit, nu şi-a atribuit niciodată vreo victorie, toate dintre ele fiind răsunătoare, reputate împotriva unor duşmani net superiori. Smerit şi plin de recunoştinţă, după fiecare izbândă, Ştefan ridica câte o biserică sau mănăstire, lăsând urmaşilor săi o moştenire culturală şi spirituală unică.

Cronicarul ne spune că după luptă, domnitorul îngenunchea şi mulţumea lui Dumnezeu spunând: “Nu eu am învins Doamne, ci Tu.” Iar aceste cuvinte le spunea întregul popor: “Nu noi Doamne, ci Tu.”

Pentru viaţa sa pământească trăită în frica de Dumnezeu, Ştefan cel Mare a fost canonizat de Biserica Ortodoxă, numărându-se printre Sfinţii care s-au proslăvit pe pământul Moldovei.

Astăzi fiecare creştin binecredincios poate să îngenuncheze în faţa icoanei şi să ceară mijlocirea Sfântului Voievod în faţa Mântuitorului pentru a primi linişte în ţară, împăcare între fraţi şi apărare de duşmani.

Neamul nostru a avut mulţi domnitori demni de poporul lor, care s-au deosebit prin înţelepciune şi prin vitejie, însă număraţi au reuşit să depăşească spaţiul istoric şi să se înscrie în dimensiunea sacră, punctând biografia noastră ca neam, cu pocăinţă, cu rugăciune şi cu nădejde.

Astăzi, în veacul-fulger, când istoria se limitează la clipa prezentă, avem nevoie mai mult ca altădată să privim înapoi pentru a ne vedea vrednicii înaintaşi şi a ne ridica prvirile spre cer pentru a ne cinsti sfinţii.

Să plecăm deci capetele noastre şi în deplină împăcare şi linişte să luăm aminte la cuvintele: “Apărător neînfricat al credinţei şi patriei străbune, mare ctitor de lăcaşuri sfinte, Ştefane Voievod, roagă pe Hristos Dumnezeu, să ne izbăvească din nevoi şi din necazuri. Amin.”

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ Vladimir, Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove