Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

17:15, joi, 26 aprilie, 2012

Predarea religiei în şcoală discutată la Direcţia Generală Învăţământ Chişinău

Sub egida Direcţiei Generale Învăţământ din Chişinău a avut loc şedinţa managerilor principali ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar. La eveniment, pe lângă pedagogi a fost prezent şi Prot. Mitr. Pavel Borşevschi, paroh al Bisericii „Sf. Dumitru” din Chişinău, care a vorbit celor prezenţi despre metodica predării religiei în instituţiile de învăţământ preuniversitar.

În alocuţiunea sa, Părintele Pavel a vorbit despre dinamica implementării proiectului de predare a religiei în şcolile şi liceele din republică, dar şi despre strategiile şi paşii care urmează a fi întreprinşi ulterior pentru consolidarea acestor eforturi şi pentru crearea tuturor condiţiilor necesare pentru ca obiectul Religia să facă parte din curriculumul naţional.

Sfinţia Sa a apreciat înalt entuziasmul profesorilor de religie din şcolile unde se predă acest obiect, manifestându-şi speranţa că aceste eforturi nu vor fi zadarnice iar tânăra generaţie va fi educată în spiritul unor valori edificatoare.

Conducerea Direcţiei Generale de Învăţământ a salutat iniţiativele părintelui Pavel Borşevschi şi ale tuturor celor implicaţi în procesul de predare a religiei în şcoală şi s-a arătat disponibilă spre colaborare şi în continuare.

Cu prilejul acestei întruniri a fost organizată şi o expoziţie de carte didactică, unde s-au regăsit şi mai multe titluri de manuale pentru predarea religiei.