Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

9:32, sâmbătă, 29 octombrie, 2016

Preasfințitul Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni își celebrează ziua de naștere

eun_5434_%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%80

Preasfinția Voastră,

Milostivul și Atotputernicul nostru Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeți cu aleasă bucurie duhovnicească la un nou și binecuvântat popas aniversar, prilej cu care Vă aducem sincerele noastre felicitări și urări de bine, pentru o viață îndelungată, trăită și de acum înainte întru slava Împăratului Ceresc și spre călăuzirea turmei încredințate pe calea mântuirii și a vieții veșnice.

Sunteți cunoscut atât în țară, precum și departe peste hotarele ei, ca un slujitor smerit și râvnitor al Sfintei Biserici a lui Hristos, care cu multă înțelepciune și răbdare știe să păstreze și să sporească tezaurul duhovnicesc al Ortodoxiei, împărțindu-l cu toți cei însetați de adevărul nepieritor al Evangheliei.

În virtutea acestor bineplăcute fapte ale Preasfinției Voastre, ne rugăm Domnului să Vă întărească și să Vă îndrume pe deloc ușorul dar atât de nobilul drum al slujirii arhierești pentru a fi și mai departe stâlp trainic al Bisericii Ortodoxe din Moldova și rugător sârguincios pentru neamul dreptmăritor.

LA MULȚI ANI!

Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE