Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

11:28, luni, 16 septembrie, 2013

Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat un Te Deum pe piaţa „Alexandru Nevski” în Sanct-Petersburg

La 12 septembrie 2013, de sărbătoarea mutării moaştelor sfântului binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a condus solemnităţile cu ocazia aniversării a 300 de ani de la fondarea lavrei „Sfântul Alexandru Nevski”.

După terminarea Dumnezeieştii liturghii a avut loc procesiunea cu moaştele sfântului binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski, care s-a deplasat de la catedrala „Sfânta Treime” până la piaţa „Alexandru Nevski”, unde se află monumentul ocrotitorului ceresc al or. Sanct-Petersburg.

De asemenea, în aceeaşi zi, după o întrerupere de mai bine de 90 de ani, pe bulevardul Nevski, de la catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazani către catedrala „Sfântul Alexandru Nevski” a mers o procesiune general-orăşenească, fondată în anul 1743 de ţariţa Elizaveta Petrovna. La ea au participat slujitorii bisericii de la Mitropolia de Sanct-Petersburg, reprezentanţii parohiilor ortodoxe din Sanct-Petersburg şi regiune, studenţii şcolilor teologice, orăşeni credincioşi. În fruntea procesiunii era dusă una din relictele sfinte ale Petersburgului – icoana Maicii Domnului de la Kazani.

Moaştele sfântului binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski şi icoana Maicii Domnului de la Kazani au fost instalate sub cupolă pe piaţa „Alexandru Nevski”, unde Preafericitul Patriarh Chiril în coslujire cu un sobor de arhierei şi clerici a oficiat un Te Deum solemn.

La serviciul divin au fost prezenţi: preşedintelui Consiliului Federaţiei al AF a FR V.I. Matvienko, guvernatorul or. Sanct-Petersburg G. S. Poltavcenko, guvernatorul regiunii Leningrad A.Iu. Drozdenko, reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în districtul federal Nord-vest V.I. Bulavin, preşedintele cârmuirii „Gazprom”, vicepreşedintele Consiliului de directori „Gazprom” A.B. Miller, preşedintele SA „Căile ferate ale Rusiei”, preşedintele Consiliului de tutelă al Fundaţiei „Apostolul Andrei” V.I. Iakunin, preşedintele Adunării legislative al or. Sanct-Petersburg V.S. Makarov, viceguvernatorul or. Sanct-Petersburg I.B. Divinski, cavalerii ordinului de Stat „Alexandru Nevski”.

După terminarea Te Deum-ului au luat cuvântul mitropolitul de Sanct-Petersburg şi Ladoga Vladimir, V.I. Matvienko, G. S. Poltavcenko.

Către cei adunaţi pe piaţă s-a adresat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Întâistătătorul a binecuvântat să fie împărţite la participanţii la solemnităţi iconiţe cu chipul sfântului binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski.

Apoi elevii şcolilor din Sanct-Petersburg, care poartă numele lui Alexandru Nevski, au adus în dar flori veteranilor Marelui război pentru apărarea Patriei – cavalerilor ordinului sfântului cuviosului cneaz Alexandru Nevski.

Conform tradiţiei, elevii şi membrii Clubului cavalerilor ordinului „Alexandru Nevski” au depus jerbe şi buchete de flori la mormintele cavalerilor ordinului „Alexandru Nevski”.

La monumentul lui Alexandru Nevski au fost depuse jerbe de flori în numele preşedintelui Consiliului Federaţiei al AF a FR, al Bisericii Ortodoxe Ruse, al Guvernului din Sanct-Petersburg şi al Adunării legislative din Sanct-Petersburg.

Pe piaţa, care poartă numele marelui conducător de oşti, în pas cadenţat au trecut detaşamente militare şi cursanţii din instituţiile militare superioare, dând onoruri militare cneazului Alexandru Nevski.

Sub acompaniamentul orchestrei militare, în marş solemn, pe piaţă, în faţa bolţilor cu relictele sfinte, au trecut militarii din garnizoana Sanct-Petersburg, cursanţii Universităţii MAI al Rusiei din or. Sanct-Petersburg, compania gărzii de onoare a districtului militar de Vest, orchestra militară a statului major al districtului militar de Vest.

Preafericitul Patriarh Chiril, arhiereii şi oaspeţii sărbătorii s-au închinat la moaştele binecredinciosului cneaz şi icoanei Maicii Domnului de la Kazani.

Apoi în încăperile de trapeză ale lavrei a avut loc o recepţie festivă cu ocazia aniversării a 300 de ani de la fondarea mănăstirii. Pentru trudele întru binele Bisericii Ortodoxe Ruse şi cu ocazia aniversării a 300 de ani de la fondarea lavrei „Sfântul Alexandru Nevski”, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril i-a decorat pe preşedintele cârmuirii „Gazprom”, A.B. Miller cu ordinul „Glorie şi onoare” de gradul II. De asemenea au fost decoraţi ctitorii, care au participat la pregătirea solemnităţilor aniversare.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

www.patriarchia.ru