Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

sâmbătă, 19 aprilie, 2014

Preacuviosul Părinte Arhimandrit Siluan (Șalaru), la popas aniversar

4228429656

Preacuvioșia Voastră,

Vă aducem sincerele noastre felicitări – însoțite de speranța unei slujiri îndelungate și bineplăcute în continuare – exprimate cu prilejul  celebrării zilei de naștere.

Cunoscându-Vă ca lucrător sârguincios în via Domnului, precum și drept fiu vrednic al Bisericii Ortodoxe din Moldova, ne rugăm Mântuitorului Hristos să Vă înzestreze și în continuare cu înțelepciune, răbdare și dragoste, pentru a îndruma spre Tărâmul Mântuirii turma cea încredințată spre păstorire.

În preajma Luminosului Praznic al Învierii lui Hristos, Vă urăm să trăiți mulți ani, având drept călăuză și scut pe Domnul Dumnezeul cel Înviat.

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE