Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 21 decembrie, 2012

Prea Sfinţitului Episcop Ambrozie felicitat cu prilejul serbării ocrotitorului ceresc

În ziua serbării Sf. Irh. Ambrozie al Mediolanului, când este serbat ocrotitorul ceresc al Episcopului Ambrozie (Munteanu), venim cu alese felicitări, dorindu-i sănătate, râvnă întru cele sfinte şi dumnezeieşti şi mulţi ani în slujba Domnului.
Fie ca Sf. Ambrozie să vă fie mereu bun îndumător şi grabnic mijlocitor în faţa tronului ceresc. Să aveţi înţelepciune şi cumpătare în arhipăstorirea plină de dragoste în eparhia încredinţată.

Cu dragoste întru Hristos,
+ Vladimir,
Mitropolit al Chişinăului şi al Întregii Moldove