Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

miercuri, 13 noiembrie, 2013

Prea Sfințitul Episcop Petru de Ungheni și Nisporeni la opt ani de slujire Arhierească

Prea Sfinția Voastră,

Cu ocazia frumoasei aniversări de opt ani de când Bunul Dumnezeu v-a învrednicit să luați toiagul Arhipăstoriei, Vă aducem călduroasele noastre felicitări, urându-Vă mulți ani de trudă folositoare sufletului pe ogorul Domnului.

Prin mila Mântuitorului Iisus Hristos, să aveți parte de toate darurile cele bogate ale Atotțiitorului, pe care să le folosiți cu înțelepciune pentru mântuirea turmei încredințate spre păstorire și spre binele și mărirea Bisericii Ortodoxe din Moldova. Fie ca prin mijlocirea Sfântului Apostol Petru – ocrotitorul spiritual al Prea Sfinției Voastre, să fiți ferit de toată ispita, greutatea și neputința.

Cu dragoste întru Hristos,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE