Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:29, luni, 29 octombrie, 2012

Prea Sfinţitul Episcop Petru de Ungheni şi Nisporeni la 45 de ani de viaţă pământească

Prea Sfinţia Voastră, Bunul Dumnezeu V-a învrednicit să ajungeţi cu pace şi în deplină sănătate la cea de a patruzeci şi cincia aniversare din ziua naşterii.

Cu ocazia acestui frumos eveniment, Vă urăm o viaţă îndelungată, binecuvântată şi trăită întru credinţă desăvârşită şi veselie duhovnicească.

Privind în urmă, putem vedea că anii pe care i-aţi trăit până acum au fost întru totul închinaţi la altarul Domnului – prin nevoinţă, speranţă şi dragoste faţă de semeni, aţi reuşit numeroase realizări, atât în domeniul moral-spiritual, precum şi social.

Hotărârea şi bunele intenţii ale Dumneavoastră ne fac să credem că şi în continuare Veţi munci cu aceiaşi râvnă pentru binele şi mărirea Bisericii Drept-măritoare, lucru pentru care ne şi rugăm Mântuitorului ca să Vă întărească şi să Vă înţelepţească spre a plini  lucrarea cea bineplăcută.

Să ne trăiţi întru mulţi şi fericiţi ani!

Cu arhiereşti binecuvântări,

+ VLADIMIR, MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE