Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:41, marți, 15 ianuarie, 2013

Pr. Vasile Rotaru, protopop de Şoldăneşti, la 30 de ani de viaţă pământească

Cu ocazia împlinirii celor 30 de ani de viață și a celebrării ocrotitorului ceresc,  adresăm felicitările noastre părintelui Vasile Rotaru, Protopop de Şoldăneşti şi  paroh al bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”din s. Șipca.

Mult stimate părinte Vasile, în aceste momente de bucurie,  enoriașii Vă adresează alese urări de sănătate și de împliniri duhovnicești. Bunul Dumnezeu să Vă dea puteri pentru a înfrunta ispitele, pentru a cârmui cu înţelepciune turma încredințată și pentru a fi rugător către Tronul Ceresc. Iar sfântul ocrotitor să vă fie mereu pildă vie de smerenie, râvnă și dragoste față de cele sfinte. Nădăjduim că şi de acum înainte, toate eforturile depuse de Sfinţia Voastră vor fi întru slava lui Dumnezeu şi spre mântuire.

Să ne trăiţi întru mulţi ani!

Cu dragoste întru Hristos, un grup de enoriași