Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

8:16, miercuri, 11 iulie, 2012

Pr. Dumitru Ciubarcă la 15 ani de slujire preoțească

Cu ocazia aniversării a 15 ani de slujire la altarul Domnului, adresăm părintelui Protoiereu Dumitru Ciubară cele mai sincere felicitări și urări de bine. În zi de aleasă bucurie duhovnicească ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i dea părintelui Dumitru mulți ani de păstorire a sufletelor și de îndrumare a turmei binecredincioase pe calea mântuirii. Dar mai ales ne rugăm Mântuitorului să-l dăruiască pe vrednicul său slujitor cu multă răbdare și înțelepciune în nobila și deloc ușoara sa misiune.

Cu respect și dragoste creștinească,
un grup de clerici și credincioși din Veneția, Italia