Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 25 septembrie, 2012

Părintele Serghei Puţuntică la 35 de ani de viaţă pământească

Cu ocazia aniversării a 35 de ani de viaţă pământească şi 15 ani de slujire la Altarului Domnului, adresăm sincerele noastre felicitări Părintelui Protoiereu Serghei Puţuntică, cleric al bisericii „Înălţarea Domnului” din Chişinău.

Anii care au trecut au confirmat vocaţia preoţească şi dăruirea Sfinţiei Sale pentru creştinii încredinţaţi spre păstorire, noi toţi reuşind să învăţăm trăirea şi smerenia creştină din propriul său exemplu.

Astfel, la popas anniversar, dorim părintelui Serghei să slujească şi mai departe cu aceiaşi dăruire de sine, rugându-se Domnului pentru mântuirea poporului bine-credincios.

Cu respect şi dragoste creştinească,
Prietenii şi un grup de enoriaşi