Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

marți, 14 octombrie, 2014

Părintele Protoiereu Nicolae Tudoreanu, la un deceniu de slujire preoțească

Cu prilejul aniversării a zece ani de slujire la Sfântul Prestol, îi adresăm Preacucernicului Părinte Nicolae Tudoreanu, slujitor al bisericii Sfântul Lazăr din Chișinău cele mai frumoase și mai sincere urări de bine, în nădejdea că Sfinția Sa și de acum încolo, cu deplină dragoste și adâncă smerenie Vă veți închina toată puterea și însuflețirea celor sfinte și de folos mântuirii.

În acest răstimp ați reușit să Vă faceți iubit și apreciați printre confrații întru preoție, precum și printre nenumărați credincioși pentru cumsecădenia, sinceritatea și râvna Preacuvioșiei Voastre, calități cu care știți să îmbărbătați și să alinați pe cei însetați de nemuritorul și dătătorul de viață  Adevăr al Învățăturii lui Hristos.

Fie ca rugăciunile și ocrotirea Maicii Domnului să vă fie spre ocrotire și mijlocire în fața Atotțiitorului Dumnezeu.

Cu arhierești binecuvântări,

+ VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIȘINĂULUI ȘI AL ÎNTREGII MOLDOVE