Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:47, marți, 16 ianuarie, 2018

Părintele Protodiacon Ioan Braşoveanu îşi sărbătoreşte ziua de naştere

Mult stimate părinte Protodiacon Ioan, cu ocazia aniversării zilei de naştere, Vă aducem sincerele noastre felicitări şi urări de bine, dorindu-Vă sănătate, împliniri şi deosebite realizări în nobila şi atât de responsabila activitate a slujirii diaconale.

În răstimpul în care V-aţi dedicat slujirii Altarului, am reuşit să ne convingem de sinceritatea, smerenia şi dragostea pe care o aveţi pentru Sfânta Biserică.

Fie ca această zi aniversară să Vă fie plină de recunoştinţă şi lumină faţă de darul vieţii pe care l-aţi primit de la Dăruitorul Ceresc. Anii trăiţi să fie ani ai mântuirii şi ai sfinţirii vieţii, căci timpul în care trăim este unul al mântuirii şi sfinţirii umanităţii.

Astfel ne rugăm ca şi în continuare, mulţi ani înainte, Atotțiitorul să Vă întărească şi să Vă îndrume pe calea care aţi ales-o.

Să ne trăiţi întru mulţi și binecuvântați ani!

Cu alese gânduri,
Colaboratorii Direcţiei Mitropolitane