Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

vineri, 7 decembrie, 2012

Părintele Ioan Porcescu la popas aniversar

Părinte Ioan, permiteţi-ne să vă adresăm sincere felicitări cu prilejul aniversării zilei de naștere, urându-vă încă mulţi ani de slujire vrednică şi de propovăduire a Cuvântului Evangheliei.

Dragă Părinte, în zi de sărbătoare, vă dorim multă sănătate, bucurii, linişte sufletească, înţelepciune şi întărire de la Dumnezeu.

Rugându-ne Mântuitorului Hristos să vă ocrotească şi să vă întărească, vă urăm un sincer La Mulţi Ani!

Cu respect,
rudele şi fiii duhovniceşti