Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

joi, 14 iunie, 2012

Părintele Igor Solonari la un frumos popas aniversar

Cu prilejul zilei de naştere și al frumoasei aniversări de slujire la altarul Domnului, îi aducem părintelui Igor Solonari, parohul bisericii „Naşterea Maicii Domnului”din s. Ştefăneţ r. Floreşti, cele mai frumoase felicitări şi sincere urări de bine.

Părinte, am reușit să vă cunoaştem ca un vrednic păstor al turmei încredinţate spre păstorire și vă mulţumim pentru rugile înălţate către Domnul pentru mântuirea sufletelor noastre.  Fie ca Bunul Dumnezeu să vă ajute în înfăptuirea vrednică a nobilei şi de loc uşoarei misiuni ce v-a fost încredințată, având parte de linişte sufletească şi multe realizări pe tărâmul duhovnicesc şi păstoresc.

Cu dragoste creştinească şi profund respect,
Enoriașii bisericii  „Naşterea Maicii Domnului”