Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

luni, 27 februarie, 2012

Părintele Constantin Porcescu la 50 de ani din ziua naşterii

Cu ocazia aniversării jubileului de 50 de ani din ziua naşterii, adresăm părintelui Constantin Porcescu, paroh al bisericii „Adormirea Maicii Domnului” din s. Mândreşti, r. Teleneşti, cele mai sincere felicitări şi urări de bine.

Părinte Constantin, ştiindu-vă un vrednic slujitor al altarului, ne rugăm Bunului Dumnezeu ca şi în continuare să vă ajute şi să vă înţelepţească pentru a călăuzi pe calea mântuirii turma încredinţată spre păstorire, ca un păstor blând şi drept.

Vă urăm să trăiţi mulţi ani înainte, toţi în deplină sănătate trupească şi sufletească, întru slava Domnului.

Cu dragoste,

Direcţia Mitropolitană şi slujitorii Protopopiatului Teleneşti