Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

10:23, sâmbătă, 9 iunie, 2018

Părintele Arhimandrit Nectarie (Gherman), Starețul Mănăstirii Horăști îşi aniversează ziua de naştere

Preacuvioase Părinte Arhimandrit Nectarie,

În ziua în care Preabunul Dumnezeu  V-a învrednicit să ajungeți cu cinste la un nou popas aniversar, Vă aducem felicitările noastre cordiale, însoțite de urările de viață îndelungată și binecuvântată – dăruită întru totul slujirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Împărătășind din plin împreună cu Arhimandriția Voastră bucuria evenimentului, nădăjduim că Atotțiitorul Vă Va îndruma și mai departe pașii pe greul, dar atât de frumosul drum al slujirii monahale, ferindu-Vă de toată ispita și primejdia – văzute sau nevăzute, pentru ca și în continuare să stați cu cinste și cu dedicație în fruntea obștii Sfintei Mănăstiri Horăști, fiind un vrednic și de folos fiu al Drept-măritoarei noastre Biserici.

Să ne trăiți întru mulți și binecuvântați ani!

Cu arhierești binecuvântări,

†  VLADIMIR,

MITROPOLIT AL CHIŞINĂULUI ŞI AL ÎNTREGII MOLDOVE