Magazine bisericeşti

Magazinul de obiecte şi literatură bisericească

Str. Bucureşti, 119, Mitropolia Moldovei,
mun. Chişinău Tel: 23-20-73

Magazinul "Clopotniţa Moldovei"

Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău Tel: 22-61-94

12:08, miercuri, 20 iunie, 2012

Ortodoxia bulgară condamnă homosexualitatea

Comunicatul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare cu privire la organizarea „gay pride” laSofiaîn 30 iunie

Cu ocazia organizării paradei gay în 30 iunie laSofia, Sfântul Sinod, clerul şi creştinii ortodocşi se opun din nou categoric derulării unui asemenea eveniment imoral. Raţiunea acestei opoziţii este convingerea milenară şi irevocabilă a Bisericii Ortodoxe, care consideră homosexualitatea ca fiind împotriva naturii, afectând în mod absolut persoana, familia şi societatea. Noi păstrăm credinţa apostolică a lui Hristos, care este Acelaşi ieri, azi şi în veci, aşa cum Dumnezeu rămâne neschimbat. Şi Dumnezeu a spus prin apostolul Său:

„Femeile au schimbat folosirea naturală pe ceea ce este împotriva firii, la fel şi bărbaţii, părăsind folosul firesc al femeii, s-au înfierbântat în poftele lor unul către altul, bărbaţi cu bărbaţi sâvârşind infamia, şi primind ei înşişi răsplata pe care o merită asemenea fărădelege” (Romani 1, 26-27).

Iar Sfântul Apostol Pavel în epistola sa către Romani zice iarăşi: „Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necurăţii şi nedreptăţi a oamenilor care ţin adevărul captiv” (Romani 1, 18).

Ori, Sfânta Biserică nu vrea ca noi să suferim, ci prin consecinţă, vrea să manifestăm iubire pentru puritatea trupului şi a sufletului, să păstrăm trupurile noastre fără întinăciune, ca să devenim sfinţi iş folositori nouă înşine şi societăţii.  Fundamantul unei societăţi sănătoase este o familie binecuvântată, pentru care Dumnezeu a zis: „Dumnezeu a creat pe om după chipul Lui, bărbat şi femeie. Şi Dumnezeu i-a binecuvântat pe ei şi le-a zis: Creşteţi şi vă-nmulţiţi” (Facere 1, 27-28). „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup” (Facere 2, 24).

Dumnezeu fiind adevărul şi iubirea perfecte, El a prevăzut întotdeauna ceea ce este mai bun pentru cea mai înaltă creaţie a sa – omul. El are grijă de om ca de un copil prea-iubit. Aşa şi noi trebuie să avem grijă de copiii noştri, cu iubire responsabilă şi curaţi de orice întinăciune.

Noi rugăm părinţii, profesorii şi educatorii de a nu permite copiilor şi elevilor să participe sau să asiste la aceste manifestări dăunătoare, care violează deopotrivă drepturile creştinilor ortodocşi din Bulgaria şi creează condiţii pentru scandal, tensiune şi conflict.

„Aşa este patima aceasta rea şi îndărătnică. Când a cucerit raţiunea, nu-i mai lasă acesteia niciun simţ potrivit, ci acoperă totul de întuneric şi de obscuritate” (Sfântul Ioan Hrisostom).

(semnează:

Preafericitul Maxim Patriarh al Bisericii Ortodoxe Bulgare

şi toţi ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Bulgare)

Traducerea şi adaptarea: Pr. Ioan Valentin Istrati

Sursa: www.novinite.com